Fra venstre: Lazaros Nalpantidis, Evangelos Boukas and Matteo Fumagalli (Foto: Automation and Control)

DTU opruster sin forskning i autonome systemer og robotter

Tuesday 11 Jun 19

Contact

Ole Ravn
Professor, Head of Group, Study Line Coordinator Automation and Robot Technology
DTU Electrical Engineering
+45 45 25 35 60

Contact

Lazaros Nalpantidis
Associate Professor
DTU Electrical Engineering
+45 51 62 17 76

Contact

Evangelos Boukas
Associate Professor
DTU Electrical Engineering
+45 52 90 17 29

Contact

Matteo Fumagalli
Associate Professor
DTU Electrical Engineering
+45 93 56 22 36
Ansættelse af tre forskere og en helt ny kandidatuddannelse er en væsentlig styrkelse af DTU’s arbejde inden for robotteknologi og autonome systemer. 

DTU Elektro har netop ansat tre nye forskere: Lazaros Nalpantidis, Evangelos Boukas og Matteo Fumagalli, der alle er veletablerede forskere inden for autonome systemer.

Matteo Fumagalli’s forskning har været koncentreret om droner, og særligt hvordan man kan få en drone til at sidde fast på en overflade for at kunne udføre en reparation, eksempelvis lappe en revne i en vindmøllevinge. 

Lazaros Nalpantidis og Evangelos Boukas forsker i robotters forståelse af omverdenen og har tidligere haft et tæt samarbejde med DTU i forbindelse med forskningsprojekter i autonom skibsfart. De har bl.a. forsket i, hvordan robotter kan lære at kende forskel på de genstande, de registrerer på vandet foran skibet, eksempelvis om det er en surfer eller et sømærke. 

”De nye ansættelser betyder, at paletten af kompetencer inden for robotteknologi nu er komplet på DTU. Samtidig afspejler det den udvikling, der er sket på automationsområdet. Vi havde tidligere meget fokus på styring af robotter, men i dag er autonome systemer fællesnævner for vores arbejde, og dermed er der også behov for andre typer ekspertiser,” siger professor Ole Ravn.

Ny uddannelse og samarbejde med virksomheder
Samtidig med ansættelsen af de tre nye forskere, har DTU overtaget kandidatuddannelsen ”Autonome Systemer” fra Aalborg Universitet. En uddannelse, som Lazaros Nalpantidis i sin tid har taget initiativ til, og som nu indgår som en del af DTU’s uddannelsestilbud.

”Med udvidelsen af medarbejderstaben håber jeg også, at vi fremover kan udvide vores samarbejde med virksomheder. Det gælder både samarbejder om studenteropgaver og egentlige forskningsprojekter. Derudover vil vi i større udstrækning kunne sige ja til virksomheder, der henvender sig med ønske om bistand til konkrete opgaver, og som vi i øjeblikket alt for ofte er nødt til at afvise,” siger Ole Ravn.

Ansættelsen af de tre nye forskere betyder, at der nu er godt 45 medarbejdere i enheden Automation and Control på DTU Elektro. 

”Det er dejligt at blive en del af det stærke forskningsmiljø inden for autonome systemer, der eksisterer på DTU. Vi har længe haft et godt samarbejde om konkrete projekter og glæder os nu til at være en del af de større satsninger på universitetet, bl.a. ShippingLab og invitationen til at deltage i en af verdens største konkurrencer for samarbejdende robotter, MBZIRC i Abu Dhabi,” siger lektor Lazaros Nalpantidis.

De nye ansættelser er sket pr. 1. april 2019. 

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.playware.elektro.dtu.dk/news/nyhed?id=B20729B0-3DA4-46F6-8BB5-CE7AE09C32E4
27 FEBRUARY 2020