Foto: AgriRobots

Robotter er oplagte i brancher med få hænder

Thursday 25 Nov 21

Contact

Lazaros Nalpantidis
Professor, Head of Group
DTU Electro
+45 51 62 17 76

Kontakt

Tommy Ertbølle Madsen
AgriRobot
40 41 16 69
tem@agrirobot.ai

Martin Christiansen
AGCO
MartinPeter.Christiansen@agcocorp.com

Fakta

Digital Tech Summit
På den kommende messe, Digital Tech Summit, der afholdes den 30. november og 1. december i Øksnehallen, København, vil både AgriRobot, AGCO og DTU præsentere deres arbejde med autonome systemer til landbruget. 

Se mere her
Markedet for landbrugsrobotter vokser og ventes at blive milliardstort om få år. Andre brancher med mangel på arbejdskraft kan blive de næste. 

Udviklingen af robotter til anvendelse i markdriften på landbrug er et område i stærk vækst. Mange små nystartede virksomheder har de sidste par år lanceret nye produkter til bl.a. at holde ukrudtet nede, og flere af dem har oplevet en eksplosiv vækst. En af de nye virksomheder er AgriRobot, der har fundet et hul i markedet, som de ser et stort potentiale i.

”Mange af de nye automatiserede løsninger til landbruget forudsætter, at der skal være en operatør i nærheden af robotten, mens den udfører sit arbejde i marken. Det er oftest hverken effektivt eller lever op til kundernes behov, så derfor har vi lanceret en sikkerhedsløsning, der gør det muligt for landmanden at starte robotten og derefter lade den arbejde på egen hånd,” siger Tommy Ertbølle Madsen, CEO i AgriRobot.

AgriRobot udvikler en sikkerhedsløsning til landbrugsrobotter, og målet er at få den CE-certificeret i 2023. Det medfører, at robotten vil stoppe, hvis den møder en person eller en anden maskine på sin vej gennem marken, ligesom den ikke vil kunne køre ud af marken. 

”Vi oplever stor interesse for vores koncept og er i forhandling med flere interesserede kunder, der ønsker at lade vores sikkerhedssystem indgå i de maskiner til landbruget, de er ved at udvikle,” siger Tommy Ertbølle Madsen.

Add-on kits er populære
De store producenter af landbrugsmaskiner har også fokus på, hvordan de kan bidrage til automationen af landbruget. En af verdens største producenter af hele flåden af landbrugsmaskiner er amerikanske AGCO, der har sin afdeling for innovation i Randers. 

”Vi er både i gang med at udvikle løsninger til vores store maskiner, traktorer og mejetærskere, så de bliver i stand til at udføre flere opgaver på egen hånd. Sideløbende har vi udvikling af add-on-kits, der er løsninger til at assistere landmandens arbejde, og som skal kunne anvendes på alle mærker inden for landbrugsmaskiner og ikke blot på vores egne. Det har været en stor succes indtil videre, og så længe vores produkter giver landmanden merværdi, er jeg sikker på, at der er et marked for den type løsninger,” siger Martin Christiansen, der er Senior Project Engineer i AGCO.
 
Samarbejde med forskningen
Begge virksomheder har samarbejde med universiteter, bl.a. med DTU, der har forsket i robotter og autonome systemer gennem mange år. Blandt forskerne er der ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling inden for landbrugsområdet går stærkt i øjeblikket.

”Det skyldes ikke mindst, at vi har fået nogle nye muligheder. De trådløse forbindelser er blevet mere stabile med indførelsen af 5G nettet, ligesom adgang til data fra de nye Galileo-satellitter har gjort det muligt at arbejde med en præcis positionering af robotterne i marken inden for få centimer mod tidligere afvigelser på op til flere meter,” siger Lazaros Nalpantidis, lektor på DTU Elektro, og fortsætter:

”Den store interesse for automatisering i netop landbrugserhvervet hænger helt sikkert sammen med, at det er en branche med mangel på arbejdskraft. Vi er derfor ikke i tvivl om, at andre sektorer i samme situation, f.eks. sundhedsvæsenet og byggebranchen, inden længe vil opleve den samme eksplosion i nye løsninger”. 

DTU arbejder tæt sammen med både små start-ups som AgriRobot og store etablerede virksomheder som AGCO, bl.a. om studenterprojekter. De studerende får på den måde mulighed for at prøve kræfter med de udfordringer, de senere i arbejdslivet vil møde. Og virksomhederne stifter kendskab til den nyeste forskning og de kommende dygtige robotingeniører, som der er rift om at kunne ansætte efter endt uddannelse. 

News and filters

Get updated on news that match your filter.